O bibliotece

Księgozbiór biblioteki liczy obecnie 25517 woluminów (stan na dzień 01.01.2019 r.). W zasobach biblioteki znajdują się ponadto płyty CD i DVD.

Na stanowiskach nauczycieli bibliotekarzy są zatrudnione:

mgr Barbara Jastrzębska

mgr Edyta Kacprowicz

mgr Agnieszka Karwowska

mgr Bożena Pleskot

 

Czytelnicy mogą korzystać z:

* książek

* czasopism

* płyt (CD, DVD)

* katalogu alfabetycznego i rzeczowego

* stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu

* ksera, drukarki i skanera

Biblioteka prowadzi formy popularyzacji czytelnictwa poprzez:

* wystawki tematyczne

* wystawki nowości

* kiermasze taniej książki

* wycieczki m.in. do Biblioteki UW, na Targi Książki

* lekcje biblioteczne

* artykuły na temat nowości czytelniczych publikowane na łamach gazetki szkolnej „Eureka”.

Inne formy działalności biblioteki to:

* pomoc uczniom przygotowującym się do olimpiad i konkursów przedmiotowych

* współpraca z Biblioteką Pedagogiczną

* współpraca przy gromadzeniu materiałów dla nauczycieli (książki z dziedziny pedagogiki, psychologii, pozycje związane z wychowaniem do życia w rodzinie oraz z drogą awansu zawodowego).

W marcu 2007 roku rozpoczęto komputeryzację biblioteki. Obecnie w bazie programu MOL znajduje się 24945 w pełni opracowanych pozycji.