Regulamin

Regulamin biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 CKU im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy ZSP nr 1 CKU w Garwolinie.

2. Każdy czytelnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki szkolnej i go przestrzegać.

3. Biblioteka jest czynna codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.

4. W bibliotece obowiązuje cisza i bezwzględny zakaz spożywania posiłków.

5. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

6. Biblioteka szkolna udostępnia swoje zbiory przez cały rok szkolny oraz na okres ferii i wakacji.

7. W przypadku ukończenia lub odejścia ze szkoły, czytelnik jest zobowiązany rozliczyć się z biblioteką i podpisać kartę obiegową

8. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje konto. Może natomiast zwrócić książki nieobecnego kolegi.

9. Maksymalny czas wypożyczenia książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można ja prolongować na kolejny miesiąc.

10.Podręczniki wypożyczane są tylko na lekcje i należy je zwrócić po skończonych zajęciach.

11. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczanych pozycji, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

12. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną pozycję lub dostarczyć inną wskazaną przez bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie wypożyczonej książki.

13. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa szczegółowy regulamin.