Ogłoszenia

BIBLIOTEKA SZKOLNA CZYNNA JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU    W GODZ.  7.30 – 15.00

ZAPRASZAMY I PROSIMY O PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH PROCEDUR

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

ZS nr 1 im. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GARWOLINIE

NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Procedury związane z obsługą czytelników:

 1. W bibliotece szkolnej mogą przebywać tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy ZS nr 1 w Garwolinie.
 2. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przed wejściem do biblioteki.
 3. Na terenie biblioteki uczniowie powinni przebywać w maseczkach. Nauczyciele bibliotekarze mają obowiązek zasłaniania ust i nosa podczas pobytu w miejscach ogólnodostępnych. Nakaz nie obowiązuje przy stanowisku obsługi czytelnika ze względu na znajdowanie się za przesłoną ochronną.
 4. Uczniowie po wejściu do biblioteki powinni poruszać się w jednym kierunku wyznaczonym przez strzałki umieszczone na podłodze.
 5. Przy stanowisku obsługi czytelnika może znajdować się tylko 1 osoba, następna osoba czeka za linią zgodnie z oznakowaniem na podłodze aby zachować bezpieczną odległość 1,5 metra.
 6. Uczniowie zwracający książki podają nauczycielowi bibliotekarzowi numer inwentarzowy książki znajdujący się zazwyczaj na czwartej stronie pod czerwoną pieczątką biblioteki, następnie odkładają je do pudełka ustawianego przy stanowisku obsługi czytelnika.
 7. Zwracane książki, w oznaczonych datą pudełkach są odizolowane i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia dwudniowej kwarantanny (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.). Zwracanych książek nie wolno dezynfekować preparatami opartymi na detergentach i alkoholu oraz nie należy naświetlać lampami UV.
 8. Ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru. Czytelnik wypożyczający książkę powinien wcześniej wybrać jej tytuł korzystając z katalogu online biblioteki: https://m009686.molnet.mol.pl/ lub ze strony internetowej biblioteki: http://biblioteka.zsgarwolin.pl/category/nowosci/. Można skorzystać również z porady bibliotekarza, nie będzie jednak możliwy bezpośredni kontakt z książką przed jej wypożyczeniem.
 9. Pomieszczenia biblioteki będą systematycznie (co godzinę) wietrzone.
 10. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy (np. klamki, blaty, włączniki światła itp.) będą regularnie dezynfekowane.
 11. Godziny otwarcia biblioteki zostaną dostosowane do potrzeb uczniów.

Procedury obowiązujące w czytelni:

 Każdy korzystający z czytelni musi posiadać maseczkę (może ją zdjąć po zajęciu miejsca przy stoliku) oraz musi przed wejściem zdezynfekować ręce.

 1. W czytelni jednocześnie mogą znajdować się 4 osoby. Każda z osób przy oddzielnym stoliku.
 2. Kolejna osoba może zająć miejsce dopiero po uprzednim zdezynfekowaniu stolika i krzesła przez obsługę (na stoliku będzie wówczas znajdowała się kartka z napisem „zdezynfekowane”).
 3. Książki i podręczniki wypożyczane w czytelni i zwracane tego samego dnia nie podlegają kwarantannie.

 

Powyższe procedury będą aktualizowane zgodnie ze zmianą odgórnych wytycznych oraz zmianą sytuacji epidemicznej.

 

 

 

Podajemy Wam linki do bibliotek cyfrowych gdzie możecie znaleźć darmowe ebooki oraz audiobooki z lekturami szkolnymi:

WolneLektury.pl 

Całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki.

Lektury.gov.pl

Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki.

Polona.pl

Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe.

Życzymy miłej lektury!